Thống kê lô 00-99 - Thống kê Lô tô từ 00 đến 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.36% 11 lượt
01
0.86% 7 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
1.36% 11 lượt
04
0.99% 8 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
1.11% 9 lượt
07
1.73% 14 lượt
08
0.74% 6 lượt
09
0.49% 4 lượt
10
0.99% 8 lượt
11
0.62% 5 lượt
12
1.36% 11 lượt
13
1.11% 9 lượt
14
0.74% 6 lượt
15
0.62% 5 lượt
16
0.62% 5 lượt
17
0.74% 6 lượt
18
0.74% 6 lượt
19
0.62% 5 lượt
20
1.36% 11 lượt
21
1.60% 13 lượt
22
0.86% 7 lượt
23
0.99% 8 lượt
24
0.86% 7 lượt
25
0.99% 8 lượt
26
0.99% 8 lượt
27
0.37% 3 lượt
28
1.11% 9 lượt
29
0.49% 4 lượt
30
1.11% 9 lượt
31
1.36% 11 lượt
32
0.99% 8 lượt
33
1.11% 9 lượt
34
0.99% 8 lượt
35
0.37% 3 lượt
36
1.36% 11 lượt
37
0.74% 6 lượt
38
0.86% 7 lượt
39
1.11% 9 lượt
40
0.74% 6 lượt
41
0.99% 8 lượt
42
1.23% 10 lượt
43
0.86% 7 lượt
44
0.86% 7 lượt
45
0.37% 3 lượt
46
1.23% 10 lượt
47
0.62% 5 lượt
48
0.49% 4 lượt
49
0.49% 4 lượt
50
0.74% 6 lượt
51
1.48% 12 lượt
52
0.99% 8 lượt
53
1.73% 14 lượt
54
1.11% 9 lượt
55
1.48% 12 lượt
56
0.86% 7 lượt
57
1.11% 9 lượt
58
0.99% 8 lượt
59
0.86% 7 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
1.60% 13 lượt
62
0.74% 6 lượt
63
0.37% 3 lượt
64
1.36% 11 lượt
65
1.48% 12 lượt
66
1.23% 10 lượt
67
1.48% 12 lượt
68
0.49% 4 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.73% 14 lượt
71
1.23% 10 lượt
72
0.99% 8 lượt
73
1.36% 11 lượt
74
0.62% 5 lượt
75
0.74% 6 lượt
76
1.85% 15 lượt
77
0.86% 7 lượt
78
1.36% 11 lượt
79
1.11% 9 lượt
80
1.23% 10 lượt
81
0.99% 8 lượt
82
1.60% 13 lượt
83
1.73% 14 lượt
84
0.74% 6 lượt
85
0.99% 8 lượt
86
0.49% 4 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
0.62% 5 lượt
89
0.86% 7 lượt
90
1.73% 14 lượt
91
1.23% 10 lượt
92
1.11% 9 lượt
93
0.86% 7 lượt
94
1.11% 9 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
1.23% 10 lượt
97
0.49% 4 lượt
98
0.74% 6 lượt
99
0.74% 6 lượt

Advertisements