Thống Kê Lần Xuất Hiện Xổ Số Mega 6/45 - Vietlott

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 28/02/2023 - 31/03/2023

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
1.28% 1 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
3.85% 3 lượt
06
3.85% 3 lượt
07
2.56% 2 lượt
08
1.28% 1 lượt
09
1.28% 1 lượt
10
6.41% 5 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
2.56% 2 lượt
13
3.85% 3 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
1.28% 1 lượt
18
2.56% 2 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
5.13% 4 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
2.56% 2 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
1.28% 1 lượt
28
6.41% 5 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
2.56% 2 lượt
32
0.00% 0 lượt
33
5.13% 4 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
3.85% 3 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
1.28% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
3.85% 3 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
1.28% 1 lượt

Advertisements