Thống Kê Theo Thứ Xổ Số Mega 6/45 - Vietlott

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
6.67% 2 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
0.00% 0 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
6.67% 2 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
0.00% 0 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
6.67% 2 lượt
11
0.00% 0 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
3.33% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
10.00% 3 lượt
21
3.33% 1 lượt
22
3.33% 1 lượt
23
6.67% 2 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
3.33% 1 lượt
28
3.33% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
6.67% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
3.33% 1 lượt
33
3.33% 1 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
6.67% 2 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
6.67% 2 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
0.00% 0 lượt