Thống Kê Theo Thứ Xổ Số Mega 6/45 - Vietlott

Thống kê theo thứ XS Mega

thống kê mega645 theo thứ

TK theo thứ XS Mega thứ 4

Bộ số Lần xuất hiện theo thứ xổ số Mega 6/45
01
0.00% 0 lượt
02
3.33% 1 lượt
03
3.33% 1 lượt
04
3.33% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
6.67% 2 lượt
08
3.33% 1 lượt
09
3.33% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
3.33% 1 lượt
12
3.33% 1 lượt
13
3.33% 1 lượt
14
0.00% 0 lượt
15
6.67% 2 lượt
16
3.33% 1 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
0.00% 0 lượt
19
3.33% 1 lượt
20
10.00% 3 lượt
21
0.00% 0 lượt
22
0.00% 0 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
3.33% 1 lượt
25
3.33% 1 lượt
26
3.33% 1 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
3.33% 1 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
10.00% 3 lượt
33
0.00% 0 lượt
34
0.00% 0 lượt
35
3.33% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
6.67% 2 lượt
38
3.33% 1 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
3.33% 1 lượt
43
0.00% 0 lượt
44
3.33% 1 lượt
45
0.00% 0 lượt